Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 22 in /home/nprofi13/domains/kupiecpoz.pl/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 238

Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 22 in /home/nprofi13/domains/kupiecpoz.pl/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 239
Polska w okresie 20-lecia międzywojennego - KUPIEC

Okres pomiędzy 11 listopada 1918 roku a 1 września 1939 roku nazywany jest dwudziestoleciem międzywojennym. Na scenie politycznej Europy doszło wówczas do wielkich zmian, wytyczone zostały granice niemal wszystkich państw, które istnieją do dzisiaj. Ten okres był okresem bardzo szczególnym także dla Polski.

Zakończenie I wojny światowej oznaczało dla Polski odzyskanie po ponad stu latach zaborów odzyskanie niepodległości. Dzień 11 listopada stał się dniem otwierającym nową epokę w dziejach naszego kraju: 20-lecie międzywojenne. Jeszcze przed dniem 11 listopada w Lublinie został utworzony Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Na czele rządu stanął Ignacy Daszyński. 11 listopada oddał się on wraz ze swoim rządem do dyspozycji marszałka Józefa Piłsudskiego.

20-lecie międzywojenne w Polsce można podzielić na kilka okresów. Pierwszy okres trwał od 1 listopada aż do roku 1921. W tym roku została uchwalona konstytucja. Od daty jej uchwalenia (17 marca) została ona później nazwana konstytucją marcową. Uchwalenie konstytucji związane zostało z podpisaniem pokoju, który zakończył wojnę z Rosją.

Zakończenie I wojny światowej nie zakończyło wszystkich polskich problemów. 20-lecie międzywojenne rozpoczęło się nowym konfliktem zbrojnym, który wybuchł pomiędzy niepodległą już Polską a Rosją. Podłożem konfliktu był przebieg polskiej granicy na wschodzie. W okresie działań wojennych funkcję Naczelnego Wodza Wojsk Polskich i Naczelnika Państwa Polskiego powierzono Józefowi Piłsudskiemu.

20-lecie międzywojenne kojarzone jest nie tylko z Cudem nad Wisłą, ale także z reformą finansów państwa, którą przeprowadził premier Władysław Grabski. Reforma Grabskiego wprowadziła do użytku nową walutę: 1 złoty. W tym okresie został zbudowany również port w Gdyni. 20-lecie międzywojenne to nie tylko sukcesy. To z tego okresu wywodzi się podział Polski na lepiej uprzemysłowioną i rozwiniętą Polskę A i znacznie od niej ubogą Polskę B.

Ostatnim rządem II Rzeczypospolitej był rząd stworzony przez Felicjana Sławoja-Składowskiego. Funkcję ministra spraw zagranicznych powierzył on Józefowi Beckowi. Nasi najwięksi sąsiedzi, Niemcy i Rosja, nigdy nie pogodzili się z poniesionymi na rzecz Polski stratami terytorialnymi. Żądania wysuwały obie strony. Ze strony niemieckiej dotyczyły one przede wszystkim zmiany statusu, którym cieszyło się Wolne Miasto Gdańsk. Eskalacja konfliktu polsko-niemieckiego nastąpiła 28 kwietnia 1939 roku. 20-lecie międzywojenne powoli dobiegało kresu.

Społeczeństwo polskie coraz silniej odczuwało zagrożenie wybuchem nowego konfliktu zbrojnego. Polacy spontanicznie i bardzo licznie wpłacali dary na Fundusz Obrony Narodowej i wzięli udział w Pożyczce Obrony Przeciwlotniczej. 23 sierpnia 1939 w Moskwie został podpisany rosyjsko-niemiecki pakt o nieagresji. Wybuch II wojny światowej był już przesądzony. Wojna wybuchła 1 września 1939 roku. Data ta oznaczała kres okresu 20-lecia międzywojennego nie tylko na terytorium Polski, ale także na obszarze całej Europy. Rozpoczął się nowy etap historii.

Kategorie: Historia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *